Geluk

Mensen denken dat uiterlijke omstandigheden het grootste deel van hun geluk bepalen.
Dus zijn ze gelukkig als het hen meezit en ongelukkig als het tegenzit.

Succes en geluk; kun je het leren?

Gelukkige mensen en succesvolle mensen gedragen zich op bepaalde punten anders dan mensen die weinig succes hebben of die zichzelf ongelukkig vinden. Tot op zekere hoogte kun je leren gelukkiger of meer succesvol te zijn, door je het gedrag van gelukkige en/of succesvolle mensen eigen te maken.

Categorie: Algemeen
trefwoorden: creativiteit, succes,
10th april 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Geld trekt geld aan.

In boeken over rijk worden kom je vaak het advies tegen om jezelf alvast ‘in te leven’ in rijk gedrag. Het gaat erom gedrag van rijke mensen te leren, te kopiëren, zodat je gaat denken en handelen zoals rijke mensen dat doen.

Multi-miljonair en money coach Bodo Schäfer adviseert in een van zijn boeken om altijd een biljet van 500 euro in je portemonnee te hebben. Anderen raden aan om vooral om te gaan met rijke en succesvolle mensen. In The Secret adviseert Rhonda Byrne om je af te stemmen op het niveau van rijkdom en overvloed. Een ander veel gehoord advies is te beginnen met je te kleden als iemand die rijk is. Zo sta je uiterlijk al op gelijke voet met rijke mensen. Kennelijk zet dat bij de mensen met wie je in contact komt onmiddellijk iets in werking. Je wordt anders behandeld.

Kleren maken de man / vrouw.

Onderzoekers van de Universiteit Tilburg constateerden dat collectanten die merkkleding dragen meer geld ophalen dan collectanten die goedkopere kleding dragen. De onderzoekers denken dat de merkkleding voor mensen een signaal is dat degene tegenover hen flinke kwaliteiten heeft en succesvol is. Dat signaal geldt niet alleen voor collectanten. Uit het Tilburgse onderzoek blijkt ook dat enquêteurs meer respons krijgen wanneer ze merkkleding dragen. En in een experiment, gedaan door enkele studenten, blijkt dat zelfs iemand die duur gekleed gaat eerder hulp krijgt wanneer hij op straat een hartaanval krijgt dan iemand ie eruit ziet als een junk.

Categorie: Algemeen, Maakbaar Geluk
trefwoorden: rijkdom, succes,
2nd juli 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Geluk, dagreconstructie

De Nederlandse geluksprofessor Ruut Veenhoven definieert geluk als levensvoldoening. Hij begon zijn onderzoek met 1 vraag: Alles bij elkaar genomen hoe tevreden of ontevreden ben je tegenwoordig met je leven als geheel ? (cijfer tussen 1 en 10). Tegenwoordig is zijn onderzoek veel uitgebreider.

Hoe veel plezier heb je in het leven dat je leidt?
De veronderstelling bij zelfrapportage is dat mensen in staat en bereid zijn de vragen naar hun gelukkig zijn naar waarheid te beantwoorden. Dat zal wellicht niet altijd het geval zijn. Mensen kunnen zich gelukkiger of ongelukkiger voordoen dan ze zijn. Misschien wil iemand tegenover zichzelf of tegenover anderen niet toegeven dat hij/zij zich niet zo gelukkig voelt. Hoe zeker is het dat iemand die zegt (of denkt) dat hij gelukkig is ook daadwerkelijk gelukkig is?

Ook de herinnering kan een vertekend beeld opleveren. Daniel Kahneman vond dat het onderzoek uitgebreid moest wordendagreconstructie met onderzoek naar hoe een mens zich op verschillende momenten op een dag voelt.  De ‘dagreconstructie-methode’ (DRM). Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een zakcomputer of mobiele telefoon. Of eenvoudiger met een dagboekje. Deelnemers aan het onderzoek schrijven in hun dagboek stap voor stap op wat ze die dag hebben gedaan. Dan beantwoorden ze vragen over het geluksgevoel dat ze daarbij hadden.

Met de mogelijkheden van internet kan nog uitgebreider onderzoek plaatsvinden. De Erasmusuniversiteit heeft in samenwerking met een verzekeraar De Gelukswijzer opgezet. Het is een grootschalig en langlopend onderzoek naar geluk. Namens de Erasmus Universiteit zijn prof. dr. Ruut Veenhoven, prof. dr. Arnold Bakker en dr. Wido Oerlemans bij de Gelukswijzer betrokken.
Interview van Radio 538 met Wido Oerlemans

Categorie: Algemeen
trefwoorden: dagboek, geluksmeter, zelfrapportage,
25th juni 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Geluk, de zelfrapportage.

Psychologen die onderzoek doen naar het geluk van mensen gaan uit van zelfrapportage. Ze vragen mensen hoe gelukkig zij zich vinden en nemen dat als uitgangspunt voor hun verdere onderzoeken.

Subjectief Welbevinden

Tussen de verschillende onderzoekers zitten (kleine) verschillen in hoe ze zelf tegen geluk aankijken en dit levert ook verschillende vragen voor de zelfrapportage op.

gelukstest van samsam

De Bhutan test (www.samsam.net)

De vragen van Ed Diener: (Je kunt een punt geven van 1 tot 7)
1: In de meeste opzichten is mijn leven ideaal.
2: Mijn levensomstandigheden zijn uitstekend.
3: Ik ben tevreden met mijn leven.
4: Tot nu toe heb ik de belangrijke dingen die ik wil in het leven gekregen.
5: Als ik mijn leven over kon doen, zou ik bijna niets veranderen.
Deze test kun je  hier online invullen.

De vragen van Sonja Lyubormirsky: (geef aan of iets helemaal niet of helemaal wel opgaat)
1. ik beschouw mezelf in het algemeen als een niet bijzonder gelukkig mens / een bijzonder gelukkig mens.
2. Vergeleken met mijn leeftijdsgenoten ben ik minder gelukkig / gelukkiger.
3.Sommige mensen zijn doorgaans heel gelukkig ze genieten van het leven wat er ook gebeurt en halen er alles uit. In welke mate gaat dit voor jou op? helemaal niet / helemaal wel.
4.Sommige mensen voelen zich meestal niet zo heel gelukkig ze zijn weliswaar niet depressief, maar niet zo gelukkig als ze zouden kunnen zijn. In welke mate geldt dit voor jou? helemaal niet / helemaal wel.
Deze test kun je hier online invullen.

Categorie: Algemeen
trefwoorden: testen, zelfraportage,
24th juni 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Slaap je genoeg?

Als we niet voldoende slaap krijgen heeft dat, vrijwel onmerkbaar, veel nadelige effecten.  Door gebrek aan slaap, zelfs al is het maar een beetje, heb je minder energie en ben je minder alert. Je stemming lijdt eronder en het kost het je meer moeite om dingen te onthouden. Te weinig slaap verkort zelfs je levensduur en ondermijnt je gezondheid.

Als mensen elke nacht maar een uur meer zouden slapen zou onze westerse maatschappij veel gelukkiger en gezonder zijn.

Deze opvatting wordt gehuldigd door William Dement die zich al sinds 1950 bezighoudt met onderzoek naar slaap. De Westerse levensstijl wordt gekenmerkt door een chronisch slaaptekort. Mensen komen nogal gemakkelijk in de verleiding te weinig te slapen. Door elektrische verlichting kunnen we de dag verlengen. Mensen hebben een vol dagprogramma en willen ‘s- avonds nog van alles doen. We verleren om naar onze biologische klok te luisteren en voelen niet meer aan hoeveel slaap we nodig hebben.

hersengolven traag als je slaapt

langzame hersengolven tijdens slaap

Niet iedereen heeft evenveel slaap nodig. Er wordt vanuit gegaan dat de slaapbehoefte van de meeste mensen zo ongeveer tussen de 7 à 8 uur per etmaal ligt. Enkelen kunnen toe met minder uren, en sommigen hebben juist nog meer slaap nodig. Volgens Ysbrand van der Werf, een Nederlands  neurowetenschapper die onderzoek doet naar slaap, zijn de verschillen zelfs nog groter. “De een heeft genoeg aan vijf uur, de ander heeft er tien nodig. Er bestaat geen optimale slaapduur, en geen optimaal slaapmoment. Intussen zie je wel dat we bijna allemaal in hetzelfde stramien zitten van amper 7 uur slapen. Dat is geen goede ontwikkeling.’

William Dement heeft een schema gemaakt waarmee je voor jezelf kunt uitzoeken of je wel voldoende slaapt. Met dat schema kun je inzicht krijgen in hoe alert je bent. Gedurende de dag zou je score een 1 moeten zijn. Daarbij moet je er rekening mee houden dat de meeste mensen rond 9 uur ‘s-ochtends en rond 9 uur ‘s-avonds een piek hebben in alertheid. Terwijl rond 3 uur ‘s-middags de alertheid het laagst is.

Kijk hoe alert je bent op verschillende tijdstippen op een dag met behulp van de schaal hieronder. Wanneer je alertheid gedurende de dag onder 3 zakt is dat een indicatie dat je last hebt van een slaaptekort en meer slaap nodig hebt.

Meet je slaperigheid met de Stanford Sleepiness Scale (SSS)

Mate van slaperigheid cijfer
Je voelt je actief, vitaal, alert en klaarwakker. 1
Je functioneert goed, niet op je piek, maar alles gaat je goed af, je kunt je goed concentreren. 2
Je bent wakker, maar ontspannen. Je reageert maar niet volledig alert. 3
Licht slaperig, een beetje wazig. Je reageert getemperd. 4
Slaperig, niet echt erbij, je wordt trager en verliest interesse in wakker blijven. 5
Slaperig, dromerig, moeite om wakker te blijven de behoefte om te gaan liggen. 6
Je vecht niet meer tegen de slaap, je zult nu snel in slaap vallen. Je gedachten zijn niet meer samenhangend. 7
Je slaapt. X

lekker slapen

Tips voor als je meer wilt slapen.
 • Ga eerder naar bed en doe dat op een vast tijsdtip.
 • Neem voor je het licht uit doet de tijd om tot rust te komen. Stop ruim een half uur voor je gaat slapen met activiteiten als tv kijken, werken op de pc of andere dingen die je wakker houden.
 • Je kunt het beste een ritueel creëren waarbij je bijvoorbeeld bij gedimd licht nog een kop kruidenthee drinkt of naar rustige muziek luistert. Je zou ook kunnen gaan lezen, maar dan moet het boek niet te spannend zijn.
 • Als er nog van alles door je hoofd speelt, schrijf dat dan op voor de volgende dag, zodat je daar in bed niet nog over na hoeft liggen denken.
 • Ga naar bed met het idee dat nu gaan slapen betekent dat je morgen beter functioneert.
Categorie: Algemeen, Behoefte of wens, Ritme
trefwoorden: ontspannen, slapen,
20th juni 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Geluk is genetisch bepaald.

In de maakbaarheid van het geluk van Sonja Lyubomirsky staat het vermogen van de mens om zijn geluk te vergroten centraal. De basis daarvoor is de “veertigprocentsthese”.

Omdat aanleg voor 50% je geluk bepaalt en de omgeving slechts 10%, bestaat de mogelijkheid om je geluksniveau flink omhoog te krijgen. Niet iedere psycholoog deelt deze optimistische invulling. De genetische factor die medebepalend is voor geluk is grotendeels gebaseerd op resultaten van onderzoek onder tweelingen.
In Nederland doet psychologe Meike Bartels onderzoek onder tweelingen. Ook zij concludeert dat de genen voor (minstens) 50% het geluksgevoel van mensen bepalen. De conclusie van Meike Bartels met betrekking tot de maakbaarheid van geluk is echter minder optimistisch. Zij vindt dat met behulp van positief denken of andere goede voornemens je het beleven van geluk wel een beetje verder kunt ontwikkelen, maar niet heel veel of langdurig. “Als je van nature ongelukkig bent, kun je door training helaas niet ineens veel gelukkiger worden. De een is gewoon minder gelukkig dan de ander. Je kunt mensen wél leren beseffen waarom ze zich zo voelen.” zegt ze in een interview in het dagblad De Gelderlander.

Categorie: Algemeen, Maakbaar Geluk
trefwoorden: levensinstelling, setpoint_of_happiness,
19th juni 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Verbondenheid met de natuur

Het gevoel van verbondenheid is een basisvoorwaarde voor geluk. Verbondenheid wordt vooral gezien als verbondenheid met andere mensen. Je kunt ook verbondenheid voelen met de natuur.

Genieten van de natuur bevordert je geluk.

Irene van Lippe-Biesterfeld (Prinses Irene) is zich ervan bewust hoe waardevol de ervaring van verbondenheid met de natuur kan zijn. Zij werd geïnterviewd voor het zomernummer van Natuurbehoud van Natuurmonumenten.

Ze zegt o.a. “Het is goed voor ons innerlijk evenwicht om in rust te leven in plaats van in de stress van dat opgezwiepte leven van presteren, presteren en presteren.” De verbinding met de natuur en de verbinding met jezelf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. “In de natuur is geen oordeel, er is geen goed of slecht: je wordt geaccepteerd zoals je bent. In de natuur mag je jezelf zijn.”

Een lange wandeling in de natuur kan je tot rust brengen als je gespannen of tobberig bent. Als je tijdens zo’n wandeling rondkijkt en luistert naar de omgeving verdwijnen je zorgelijke gedachten. Misschien beleef je zelfs ‘magic moment’  waarin je een gevoel van eenheid ervaart. Zo’n gelukkige ervaring kan je lang bijblijven. Natuurbeleving is ontspannend, kan een gevoel van verbondenheid en acceptatie van jezelf geven. Het kan zelfs leiden tot een spirituele ervaring. Deze factoren dragen volgens geluksonderzoekers in belangrijke mate bij aan je geluk.

 
Prinses Irene richtte in 2001 het NatuurCollege op. Deze organisatie zet zich in voor het herstel van de relatie tussen mens en natuur.

Categorie: Algemeen
trefwoorden: evenwicht, natuurbeleving, verbondenheid,
17th juni 2011 door Gefeon 1 bericht

Denken als een miljonair.

Rijk zijn of rijk worden blijft voor veel mensen een gekoesterde wens. Zelfs wanneer ze weten dat ze er niet echt gelukkig(er) van worden, blijft de wens bestaan. Geld hebben biedt allerlei voordelen is de gedachte. Het leven wordt er in elk geval makkelijker van.

Word je van geld echt gelukkiger?

Gelukswetenschapper Sonja Lyubomirsky laat er niet veel twijfel over bestaan. Rijke mensen zijn niet echt veel gelukkiger dan mensen met minder geld. Rijke mensen besteden niet meer tijd aan prettige bezigheden dan anderen. Rijke mensen hebben wel meer kans om dagelijks angst of woede te voelen. In een studie onder 792 goed verdienende volwassenen gaf meer dan de helft aan dat hun rijkdom hen niet gelukkiger had gemaakt. Eén derde van de mensen met een vermogen van meer dan 10 miljoen (dollar) gaf aan dat geld meer problemen opleverde dan het oploste.

euro-biljettenToch blijft het een droom voor velen. Bij internetboekwinkel Bol.com levert zoeken naar ‘rijk worden’ ruim 20 titels op. Op de Amerikaanse site Amazon komen er meer dan 1200 titels naar boven. Een van die titels is het boek “Secrets of the Millionaire Mind” van Harv Eker. In het Nederlands verkrijgbaar als “Het miljonairsbrein ontrafeld.” Door een studie te maken van hoe rijke mensen denken en doen kan Eker je vertellen wat je aan jezelf moet veranderen om ook rijk te worden. Zijn theorie is dat je je onderliggende ‘money-blueprint’ moet veranderen. Je money-blueprint is een samenstelsel van je (onbewuste) opvattingen en emoties met betrekking tot geld. In workshops en seminars biedt Eker je de begeleiding om je onbewuste opvattingen over geld ingrijpend te veranderen zodat jij ook kunt gaan denken als een miljonair.

Ik ben dol op lijstjes dus hieronder het lijstje van Harv Eker over het verschil tussen rijke en arme mensen.

1. Rijke mensen geloven: “Ik creëer mijn eigen leven.” Arme mensen geloven: “Het leven overkomt mij.”het miljonairsbrein ontrafeld
2. Rijke mensen spelen om te winnen. Arme mensen spelen om niet te verliezen.
3. Rijke mensen zijn toegewijd aan rijk zijn. Arme mensen wensen slechts rijk te zijn.
4. Rijke mensen denken groot.  Arme mensen denken klein.
5. Rijke mensen richten zich op kansen. Arme mensen richten zich op obstakels.
6. Rijke mensen hebben bewondering voor andere rijke en succesvolle mensen. Arme mensen ergeren zich aan rijke en succesvolle mensen.
7. Rijke mensen gaan om met positieve en succesvolle mensen. Arme mensen gaan om met negatieve en niet-succesvolle mensen.
8. Rijke mensen zijn bereid zichzelf en hun waarde uit te dragen en promoten. Arme mensen denken negatief over verkopen en promotie.
9. Rijke mensen zijn groter dan hun problemen. Arme mensen zijn kleiner dan hun problemen.
10. Rijke mensen zijn goed in ontvangen Arme mensen zijn niet goed in ontvangen.
11. Rijke mensen kiezen ervoor om betaald te worden op basis van hun resultaten.  Arme mensen willen betaald worden voor hun tijd.
12. Rijke mensen denken in termen van ‘en het één én het ander’.  Arme mensen denken ‘of het één óf  het ander’.
13. Rijke mensen denken aan hun vermogen. Arme mensen denken aan hun arbeidsloon.
14. Rijke mensen gaan goed om met geld. Arme mensen gaan niet goed om met hun geld.
15. Rijke mensen laten hun geld voor hen werken. Arme mensen moeten werken voor hun geld.
16. Rijke mensen handelen ondanks angst. Arme mensen laten zich door angsten tegenhouden.
17. Rijke mensen zijn voortdurend bezig met leren en groeien. Arme mensen denken dat ze alles al weten.

Categorie: Zelfhulp
trefwoorden: rijkdom, succes,
13th juni 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

The World Book of Happiness

De Vlaamse schrijver en actief burger Leo Bormans verzocht 100 gelukswetenschappers uit meer dan 40 landen om in 1000 woorden de conclusies van hun onderzoeken op te schrijven. Dat leverde het Worldbook of Happiness op.

Het allerbelangrijkste ingrediënt is de manier waarop je in het leven staat.

Er is veel overeenstemming is over wat mensen, waar ook ter wereld, gelukkig maakt. Er zijn verschillen, maar over een aantal dingen zijn alle onderzoekers het eens: Voor geluk heb je nodig: (1) Voldoende geld voor de basisbehoeften, (2) Voldoende beweging en slaap, (3)  Eén (!) intieme liefdesrelatie, (4) Enkele betrouwbare vrienden, (5) Persoonlijke vrijheid en controle, (6) Zinvol, creatief, uitdagend en leerzaam werk, (7) Beoefenen van religie of spiritualiteit en (8) Een betrouwbare overheid en medemens.
Geld maakt vooral gelukkig als je het inzet voor het welzijn van anderen.

Optimistische, extraverte, vergevingsgezinde, eerlijke en humorvolle mensen zijn gelukkiger. En dat kun je leren.
(Lees hier de volledige boekbespreking.)

Klik hieronder om door de eerste pagina’s van het boek te bladeren.
Er is ook een Nederlandse editie: Geluk, the worldbook of happiness.

Categorie: Algemeen
trefwoorden: duurzaam_geluk,
6th juni 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Wat vind je belangrijk?

Bepaal de rangorde van wat je belangrijk vindt.

De wens om meer geluk te hebben of vaker gelukkig te zijn heeft er vaak mee te maken dat een mens iets wil wat er (nog) niet is. Je voelt misschien een bepaalde leegte. Maar wat mist er dan precies? En als je weet wat je mist doe je dan ook de juiste dingen om dat gemis op te vullen? Wellicht is enig zelfonderzoek nodig.

John deMartini, die ook een bijdrage leverde aan The Secret, stelt dat hoe meer je iets mist, hoe belangrijker het lijkt en hoe meer je gemotiveerd bent om er ‘iets’ voor te doen. In de praktijk geldt: Waar je je het meeste mee bezig houdt vindt je het belangrijkste.
Door het beantwoorden van een vragenlijst kun je opsporen wat je het belangrijkst vindt. Dit hoeft niet hetzelfde te zijn als waarvan je denkt dat je het het belangrijkste vindt. Je kunt deze vragenlijst ook gebruiken om simpelweg te kijken of de manier waarop je je tijd en aandacht besteedt gericht is op wat je wilt bereiken.

 • Hoe richt je je ruimte (thuis, op je werk) in?waardenhierarchie
 • Waar besteed je het meeste tijd aan?
 • Waar besteed je het meeste aandacht aan?
 • Waar besteed je het meeste geld aan?
 • Waar droom je van?
 • Waarover gaat het gesprek met jezelf (innerlijke dialoog) over?
 • Als je in gezelschap bent waar praat je dan het liefst over?
 • Wat roept bij jou de heftigste reacties op?
 • Wat zijn je doelen?
 • Wat inspireert je?

 

Categorie: Behoefte of wens, Zelfhulp
trefwoorden: vragenlijst, waarden, zelfonderzoek,
3rd juni 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Maakbaar Geluk

Lessen voor de zoektocht naar geluk in een rapsong!

Voor Gelukskoekje  heb ik een samenvatting gemaakt van 2 boeken over de zoektocht naar geluk: “The Secret” van Rhonda Byrne en “De Geluksfactor”van Richard Wiseman”. Het derde boek waarvan ik een samenvatting wil maken is: “De Maakbaarheid van het Geluk” van Sonja Lyubormirsky.  Op internet op zoek naar wat achtergrondinformatie kwam ik al direct een mooie samenvatting tegen: “The how of happiness song” door Abdominal and the Obligues.

Het is de eerste productie van “Book Tunes”, een idee van de Canadees Jonathan Sauer, die van plan is nog meer boeken op muziek te zetten. De gedachte hierachter is dat muziek helpt dingen te onthouden. Dus luister en zing mee. In “The how of happines song” passeren alle 12 geluksstrategieën die door Sonja Lyubormirski worden aanbevolen de revue.
Het is in het Engels, dus zo kun je zo tegelijkertijd je Engels wat bijspijkeren. The How of Happiness Song

how_of_happyness_songOm je een beetje te helpen, hier de 12 strategieën op een rijtje. Sonja Lyubomirski beveelt aan niet alles tegelijk aan te pakken, maar om te beginnen bij de dingen die je het best liggen.

 1. Tel je zegeningen. Geef uitdrukking aan je dankbaarheid voor wat je hebt, bv in gedachten of door te schrijven in een dankbaarheidsjdagboek. Je kunt ook iemand bedanken, die je dankbaarheid verdient, maar die je tot nog toe niet niet behoorlijk bedankt hebt.
 2. Voed en versterk je optimisme:. Ook hier kan een dagboek helpen. Schrijf over de best mogelijke toekomst die je voor jezelf kunt voorstellen. Je kunt jezelf ook oefenen om in elke situatie de pluspunten te vinden.
 3. Vermijd piekeren en jezelf vergelijken met anderen. Lukt je dat niet? Zorg dan voor afleiding. Lees een leuk boek, kijk naar een film of maak een lange wandeling of wat je zelf verzint.
 4. Beoefen vriendelijkheid. Doe iets voor een ander, vriende of vreemde, direct of anoniem, spontaan of gepland.
 5. Onderhoud je relaties en vriendschappen. Trek tijd en energie uit om je relaties te versterken en ervan te genieten.
 6. Houd je vaker bezig met dingen die je het gevoel geven dat je er volledig in op kunt gaan. (flow)
 7. Sta stil bij de vreugdevolle dingen in je leven; groot of klein, denk er aan, schrijf erover, maak er een tekening van of deel ze met anderen.
 8. Verbind je met je doelen.  Kies een, twee of drie doelen die belangrijk voor je zijn en wijdt daar je aandacht en tijd aan. Span je in om ze te verwezenlijken.
 9. In het leven gaat niet altijd alles van een leien dakje. Daarom is het goed om strategieën te ontwikkelen voor de moeilijke tijden. Hoe kun je het beste omgaan met dingen als stress, verdriet of tegenslag.
 10. Leer te vergeven zodat je boosheid en verdriet ten aanzien van iemand kunt loslaten en het je niet langer dwars zit.
 11. Mensen die gelovig zijn zijn over het algemeen gelukkiger dan mensen die dat niet zijn. Je kunt je aansluiten bij een kerk of als je niet gelovig bent kun je wellicht lezen over spiritualiteit en geestelijke ontwikkeling.
 12. Zorg voor je gezondheid door lichamelijke activiteit, meditatie en lachen.

 

Categorie: Maakbaar Geluk, Zelfhulp
trefwoorden: Book Tunes, duurzaam_geluk,
30th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld