Archief van mei, 2011

Maakbaar Geluk

30th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Lessen voor de zoektocht naar geluk in een rapsong! Voor Gelukskoekje  heb ik een samenvatting gemaakt van 2 boeken over de zoektocht naar geluk: “The Secret” van Rhonda Byrne en “De Geluksfactor”van Richard Wiseman”. Het derde boek waarvan ik een samenvatting wil maken is: “De Maakbaarheid van het Geluk” van Sonja Lyubormirsky.  Op internet op [...]

Het geheim van voorspoed en geluk in The Secret

29th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Terwijl moderne pyschologen het geheim van geluk proberen te ontrafelen door wetenschappelijk onderzoek, maakte tv-producent Rhonda Byrne bekend dat zij het geheim had gevonden in een oud boek.  (“The Science of Getting Rich” van Wallace Wattles). Vervolgens onthulde ze het geheim voor iedereen via een film en een boek: “The Secret”. Boek en film werden een [...]

Gelukkiger door toeval.

25th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Je kunt meer geluk in je leven krijgen door het toeval toe te laten. Manon Sikkel, die redacteur is van het tijdschrift Psychologie Magazine besloot, bij wijze van experiment, een week lang het toeval de kans te geven haar routine te doorbreken. Ze kreeg er een vakantiegevoel van. Elders op deze site kun je een samenvatting vinden [...]

Zelfhulp en de welzijnsindustrie

15th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Als boeken kunnen helpen, kunnen ze ook schade toebrengen. De markt voor zelfhulp en welzijn is een groeiende industrie. In Amerika wordt jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro uitgegeven alleen al aan zelfhulpboeken. Op een site als Amazon.com worden meer dan 90.000 producten (boeken en dvd’s) aangeboden. In Europa gaat jaarlijks ongeveer 500 miljard euro om [...]

Geluk en competentie

9th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Je voelt je competent als je het idee hebt dat je je capaciteiten kunt benutten, dat je de vaardigheden die je hebt kunt aanspreken bij het werk dat je doet. Je wilt dat het zin heeft wat je doet en dat het tot resultaat leidt, dat je invloed kunt uitoefenen op je omgeving. De behoefte aan competentie is [...]

Geluk en autonomie

9th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Het ervaren van te weinig ruimte om zelf dingen te bepalen kan een bron van stress zijn. Maar dat is niet de enige reden waarom autonomie van belang is voor geluksgevoel. Autonomie of zelfbepaling houdt in dat je in de gelegenheid bent om te kunnen handelen in overeenstemming met wat je zelf kiest. Je wilt [...]

Geluk en verbondenheid

7th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Van de 3 psychische basisbehoeften lijkt de behoefte aan verbondenheid met anderen de belangrijkste. Bij onderzoek naar wat mensen gelukkig of ongelukkig maakt komt de verbondenheid met anderen altijd het meest voor. Zo ook in een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen, door Roos Vonk. Mensen werd gevraagd uit 30 dingen er 10 te kiezen [...]

ABC van psychische behoeften

7th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Je lichaam heeft behoefte aan eten en drinken om gezond te blijven. Ook je psyche heeft behoeften. Wordt daar niet voldoende aan voldaan, dan zal het moeilijk zijn om je gelukkig te voelen. Volgens de “zelfbepalingstheorie” van de psychologen Deci en Ryan is een mens er van nature op gericht zichzelf te ontwikkelen, ontplooien. Deze ontwikkeling [...]

Geboren voor geluk?

5th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Hoe gelukkig iemand is wordt voor 40% bepaald door de manier waarop hij met het leven omgaat. De huidige wetenschappelijke opvatting over geluk is dat geluk voor 50% genetisch is bepaald. Verondersteld wordt dat er een (genetisch) bepaald basis niveau voor geluk bestaat. (setpoint of happiness) Gedurende langere perioden in een mensenleven zal de mate van [...]

Geluksgevoel slijt

2nd mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Mensen zijn geneigd te denken dat de vervulling van allerlei wensen, zoals meer inkomen, een andere baan, een ander huis, een andere partner etc. hen gelukkig zullen maken. De gelukswetenschapper Sonja Lyubomirsky zegt daarover het volgende: ‘De meest voorkomende vergissing als het om geluk gaat, is de als/dan-redenering. We denken dat we gelukkig zullen zijn [...]