Geboren voor geluk?

Geplaatst door Gefeon - 05/05/11. In de categorieën: Algemeen, Maakbaar Geluk

Hoe gelukkig iemand is wordt voor 40% bepaald door de manier waarop hij met het leven omgaat.

geluksbrenger

De huidige wetenschappelijke opvatting over geluk is dat geluk voor 50% genetisch is bepaald. Verondersteld wordt dat er een (genetisch) bepaald basis niveau voor geluk bestaat. (setpoint of happiness) Gedurende langere perioden in een mensenleven zal de mate van welbevinden schommelen rond dit basisnivo, met uitschieters naar boven en beneden. De invloed van de omgeving zou 10% bedragen. Dit komt omdat een mens snel went aan gelukkige omstandigheden; net zoals aan ongelukkige omstandigheden. De invloed daarvan is dus gering. De overige 40% van iemands geluksgevoel heeft te maken met gedrag of persoonlijkheid. Het hangt ervan af hoe je met de dingen omgaat. Dit kun je in grote mate zelf beïnvloeden.

Comments are closed.