ABC van psychische behoeften

Geplaatst door Gefeon - 07/05/11. In de categorieën: Behoefte of wens

Je lichaam heeft behoefte aan eten en drinken om gezond te blijven. Ook je psyche heeft behoeften.
Wordt daar niet voldoende aan voldaan, dan zal het moeilijk zijn om je gelukkig te voelen.

Volgens de “zelfbepalingstheorie” van de psychologen Deci en Ryan is een mens er van nature op gericht zichzelf te ontwikkelen, ontplooien. Deze ontwikkeling is gericht op het samenvoegen van denken, voelen en handelen en een evenwichtige relatie met de (sociale) omgeving. Deze ontwikkelingsdrang komt voort uit de volgende 3 psychologische basisbehoeften.

ABC van psychologische basisbehoeften: 

  • Autonomie: de vrijheid hebben om keuzes te maken die passen bij wie we zijn (zelfbepaling),
  • Betrokkenheid: ons verbonden voelen met anderen (verbondenheid).
  • Competentie: het gevoel hebben dat we goed zijn in wat we doen (bekwaamheid).

 

Comments are closed.