Het geheim van voorspoed en geluk in The Secret

Terwijl moderne pyschologen het geheim van geluk proberen te ontrafelen door wetenschappelijk onderzoek, maakte tv-producent Rhonda Byrne bekend dat zij het geheim had gevonden in een oud boek.  (“The Science of Getting Rich” van Wallace Wattles). Vervolgens onthulde ze het geheim voor iedereen via een film en een boek: “The Secret”. Boek en film werden een spraakmakende bestseller. Gelovers en sceptici schreven lovende en afbrekende kritieken.

Voor wie het boek nog niet kent. Je kunt hier een samenvatting lezen.

Ik vraag me af hoeveel mensen nu, 5 jaar na het verschijnen van dvd en boek, nog steeds enthousiast zijn en met succes de aanwijzingen van Byrne toepassen. Zijn mensen werkelijk rijker en succesvoller geworden? Of zijn mensen in de problemen gekomen omdat ze geloofden dat ze al rijk waren en daardoor onverantwoorde uitgeven deden. Wat heeft de boodschap om je vooral niet bezig te houden met negatieve zaken, zoals de ellende van anderen, ziekte en armoede, met hen gedaan? 
Of zou vooral de boodschap dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven en dat je je streven moet richten op wat je wilt, en niet op wat je niet wilt,  geleid hebben tot een positievere levensinstelling? Hebben mensen meer oog gekregen voor de dingen die goed gaan? Benaderen ze mensen en dingen met positievere verwachtingen? Voelen ze zich daardoor prettiger?

Categorie: Behoefte of wens, Zelfhulp
trefwoorden: levensinstelling, welzijnsindustrie,
29th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Gelukkiger door toeval.

Je kunt meer geluk in je leven krijgen door het toeval toe te laten.

Manon Sikkel, die redacteur is van het tijdschrift Psychologie Magazine besloot, bij wijze van experiment, een week lang het toeval de kans te geven haar routine te doorbreken. Ze kreeg er een vakantiegevoel van.

Elders op deze site kun je een samenvatting vinden van een boek van dr. Richard Wiseman: “De Geluksfactor“. Uit onderzoek van deze hoogleraar psychologie bleek dat geluksvogels meer open staan voor nieuwe dingen, dan mensen die zichzelf een pechvogel vinden.

Geluksvogels gaan wat ontspannener om met hun routine en laten meer aan het toeval over.  Wanneer je nieuwe dingen meemaakt maakt je lichaam meer dopamine aan, waardoor je je al direct prettiger voelt. Als je open staat voor nieuwe dingen, sluit je je ook minder af voor toevallige ontmoetingen en gebeurtenissen, die kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden voor carrière, hobby of sociaal leven.

 

Bekijk hier een interview met Manon Sikkel.
De site van Richard Wiseman over “The Luck Factor“.

Categorie: Zelfhulp
trefwoorden: toeval,
25th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Zelfhulp en de welzijnsindustrie

Als boeken kunnen helpen, kunnen ze ook schade toebrengen.

De markt voor zelfhulp en welzijn is een groeiende industrie. In Amerika wordt jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro uitgegeven alleen al aan zelfhulpboeken. Op een site als Amazon.com worden meer dan 90.000 producten (boeken en dvd’s) aangeboden. In Europa gaat jaarlijks ongeveer 500 miljard euro om in de welzijnsindustrie aan boeken, cursussen en trainingen en gezondheids- en andere produkten. En de omzet blijft stijgen.

Een keurmerk voor zelfhulpboeken.
Met behulp van goede marketing strategieën wordt van alles aan de man gebracht. Hoe kun je het kaf van het koren scheiden? In Nederland stelt psycholoog Ad Bergsma voor om een keurmerk voor zelfhulpboeken in te voeren.  Onderzoek in de Verenigde Staten heeft de schatting opgeleverd dat ongeveer 19% van de zelfhulpboeken van goede kwaliteit is. Eén procent van de boeken is zeer schadelijk en twee procent zou een beetje schadelijk zijn. De rest is misschien een beetje behulpzaam of biedt niets. Een samenwerking tussen de Consumentenbond en psychologen zou een mooie zelhulpwebsite kunnen opleveren waar de consument kan zien wat de kwaliteit van de aangeboden boeken is.

Het blijft niet bij een boek alleen.
Het voorstel voor een keurmerk voor zelfhulpboeken lijkt me niet zo haalbaar gezien het grote aantal dat er van is. Bovendien zijn zelfhulpboeken steeds vaker slechts het instrument om andere producten aan te bieden. Dit is vooral het geval bij boeken en cursussen over geluk, gezondheid, welvaart en rijkdom.  Heb je het boek gelezen, dan heb je nog een werkboek nodig, of wordt een cursus aangeraden om de informatie te leren toepassen. Dan blijkt dat je weer iets anders nodig hebt.  Afhankelijk van het onderwerp bijvoorbeeld een gezondheidsdrankje of dieetproduct, een vervolgcursus, software of een aandelenpakket.

Marketing.
De relatief goedkope boeken en cursussen zijn vooral bedoeld als promotie voor de aanvullende producten. Deze boeken worden niet geschreven door psychologen. Het zelfhulpboek is niet waar het om gaat. Het is een marketinginstrument, waarmee de klant wordt verleidt tot meer en duurdere aankopen. De consument op de welzijnsmarkt doet er inderdaad goed aan niet alles voor zoete koek te slikken.

Op een Amerikaans site kwam ik in elk geval één goed advies tegen. “Volg je lessen bij de ene maar ga, indien gewenst, voor de toepassing naar een ander.”  Een goed boek is geen garantie voor een goed vervolg. Zeker wanneer duidelijk is dat het de bedoeling is dat de klant meer producten gaat afnemen bestaat de kans dat de informatie is toegesneden op de verkoop en niet op het  stimuleren van het zelfstandig oplossen van een probleem.

Categorie: Algemeen, Zelfhulp
trefwoorden: welzijnsindustrie,
15th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Geluk en competentie

Je voelt je competent als je het idee hebt dat je je capaciteiten kunt benutten, dat je de vaardigheden die je hebt kunt aanspreken bij het werk dat je doet. Je wilt dat het zin heeft wat je doet en dat het tot resultaat leidt, dat je invloed kunt uitoefenen op je omgeving. De behoefte aan competentie is de derde psychologische basisbehoefte.

Competentie is voorwaarde voor flow.
Het volledig inzetten van je vaardigheden is ook een belangrijke factor in de ervaring van “flow”. Als de verhouding tussen de uitdaging van het werk dat je doet en je vaardigheden precies goed is kan er flow ontstaan. Het werk moet niet te moeilijk zijn, maar ook niet te gemakkelijk. Het moet precies zo moeilijk zijn dat je er met je volle aandacht bij moet zijn. Het vraagt je volledige concentratie en je gaat er helemaal in op.  Het gaat op dat moment niet meer om het doel van de activiteit, maar je hebt plezier in het werk zelf.
Flow in je werk is een piekervaring. Je ervaart puur geluk.

Mihaly Csikszentmihalyi: Creativity, fulfillment and flow

 

Categorie: Behoefte of wens
trefwoorden: bekwaamheid, creativiteit, flow,
9th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Geluk en autonomie

Het ervaren van te weinig ruimte om zelf dingen te bepalen kan een bron van stress zijn.
Maar dat is niet de enige reden waarom autonomie van belang is voor geluksgevoel.

Autonomie of zelfbepaling houdt in dat je in de gelegenheid bent om te kunnen handelen in overeenstemming met wat je zelf kiest. Je wilt het idee hebben dat je zelf degene bent bent die je gedrag bepaalt, dat je doet wat je doet omdat je dat zelf wilt en niet omdat een ander je dat opdraagt of daartoe dwingt. In staat zijn je eigen keuzes te maken is een psychologische basisbehoefte.

Zelfstandig handelend.
Wie autonomie ervaart beseft dat bereikte resultaten (succes of falen) van zichzelf afhangen. Bij een goed geslaagde taak zal dat tot voldoening leiden. Een minder geslaagde taak roept de stimulans op het de volgende keer beter te doen.

Handelend als een pion.
Het tegenovergestelde van het gevoel van autonomie is dat je het gevoel hebt dat het leven voor je geleefd wordt. Dat omstandigheden of anderen de controle over jou hebben. Je doet de dingen niet omdat je dat zelf wilt, maar omdat het moet. Je voelt je een pion. De relatie tussen eigen handelen en het resultaat daarvan is veel losser. Een goed afgeronde taak levert weinig plezier op.
Ook een mislukking doet je niet zo veel.
Het was immers niet de eigen verantwoordelijkheid.

Categorie: Behoefte of wens
trefwoorden: zelfbepaling,
9th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Geluk en verbondenheid

Van de 3 psychische basisbehoeften lijkt de behoefte aan verbondenheid met anderen de belangrijkste.

Bij onderzoek naar wat mensen gelukkig of ongelukkig maakt komt de verbondenheid met anderen altijd het meest voor. Zo ook in een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen, door Roos Vonk. Mensen werd gevraagd uit 30 dingen er 10 te kiezen die hen het meest gelukkig maakten. In die top tien hadden de eerste 5 allemaal te maken met anderen. De proefpersonen werd ook gevraagd een lijst te maken van de 10 dingen waar ze ongelukkig van werden. Op deze top tien hadden zelfs 8 van de 10 dingen met anderen te maken.

Mensen worden gelukkig van:

 • het gevoel dat iemand van je houdt;
 • het gevoel dat je van iemand houdt;
 • een goed gesprek met een vriend(in);
 • het gevoel van echt contact met iemand;
 • een compliment of blijk van waardering.
 • in de natuur zijn;
 • mooi weer;
 • luisteren naar mooie muziek;
 • knuffelen (met volwassenen, kind of dier);
 • erin slagen een lastig probleem op te lossen

Mensen worden ongelukkig van:

 • conflict met partner, vrienden of familieleden;
 • een verbroken relatie of vriendschap;
 • ziekte of sterfgeval in vrienden- of familiekring;
 • zorgen over dierbaren;
 • ziek zijn of lichamelijk slecht voelen;
 • niet serieus genomen worden;
 • geen aandacht krijgen van partner of vrienden;
 • gevoel van geen echt contact met anderen;
 • onbeantwoorde liefde;
 • niet voldoen aan de eisen die ik mezelf stel;
Categorie: Behoefte of wens
trefwoorden: verbondenheid,
7th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

ABC van psychische behoeften

Je lichaam heeft behoefte aan eten en drinken om gezond te blijven. Ook je psyche heeft behoeften.
Wordt daar niet voldoende aan voldaan, dan zal het moeilijk zijn om je gelukkig te voelen.

Volgens de “zelfbepalingstheorie” van de psychologen Deci en Ryan is een mens er van nature op gericht zichzelf te ontwikkelen, ontplooien. Deze ontwikkeling is gericht op het samenvoegen van denken, voelen en handelen en een evenwichtige relatie met de (sociale) omgeving. Deze ontwikkelingsdrang komt voort uit de volgende 3 psychologische basisbehoeften.

ABC van psychologische basisbehoeften: 

 • Autonomie: de vrijheid hebben om keuzes te maken die passen bij wie we zijn (zelfbepaling),
 • Betrokkenheid: ons verbonden voelen met anderen (verbondenheid).
 • Competentie: het gevoel hebben dat we goed zijn in wat we doen (bekwaamheid).

 

Categorie: Behoefte of wens
trefwoorden: bekwaamheid, verbondenheid, zelfbepaling,
7th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Geboren voor geluk?

Hoe gelukkig iemand is wordt voor 40% bepaald door de manier waarop hij met het leven omgaat.

geluksbrenger

De huidige wetenschappelijke opvatting over geluk is dat geluk voor 50% genetisch is bepaald. Verondersteld wordt dat er een (genetisch) bepaald basis niveau voor geluk bestaat. (setpoint of happiness) Gedurende langere perioden in een mensenleven zal de mate van welbevinden schommelen rond dit basisnivo, met uitschieters naar boven en beneden. De invloed van de omgeving zou 10% bedragen. Dit komt omdat een mens snel went aan gelukkige omstandigheden; net zoals aan ongelukkige omstandigheden. De invloed daarvan is dus gering. De overige 40% van iemands geluksgevoel heeft te maken met gedrag of persoonlijkheid. Het hangt ervan af hoe je met de dingen omgaat. Dit kun je in grote mate zelf beïnvloeden.

Categorie: Algemeen, Maakbaar Geluk
trefwoorden: duurzaam_geluk, setpoint_of_happiness,
5th mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Geluksgevoel slijt

Mensen zijn geneigd te denken dat de vervulling van allerlei wensen,
zoals meer inkomen, een andere baan, een ander huis, een andere partner etc.
hen gelukkig zullen maken.


De gelukswetenschapper Sonja Lyubomirsky zegt daarover het volgende:

‘De meest voorkomende vergissing als het om geluk gaat, is de als/dan-redenering. We denken dat we gelukkig zullen zijn als we meer geld hebben, een nieuwe baan krijgen, een lieve vriend vinden, een aangenamer huis kunnen betrekken of meer steun en liefde krijgen van onze ouders, maar in werkelijkheid wennen we snel aan zulke omstandigheden. Duurzaam geluk levert het in ieder geval niet op.’
Interview met Sonja Lyubomirsky

Categorie: Algemeen, Maakbaar Geluk
trefwoorden: duurzaam_geluk,
2nd mei 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld

Zit het geluk in je hersenen?

links, rechts of in het midden.
linker- en rechter hersenhelft

Uiteraard wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen onze hersenen en geluk. Het lijkt erop dat dat nog niet zo veel duidelijke resultaten oplevert.

Volgens diverse onderzoekers zijn mensen bij wie de linkerhelft actiever is dan de rechterhelft gelukkiger dan mensen bij wie dat andersom is. Verhoogde activiteit in de rechterhersenhelft wordt zelfs in verband gebracht met depressie. Onderzoekers van de Erasmusuniversiteit concludeerden dat de linkerhersenhelft meer betrokken is bij positieve emoties, sociale emoties en de regulering van emoties.
Linker hersenhelft en positieve emoties

Breinonderzoeker Jill Bolte beweert het tegenovergestelde. Volgens haar zit het geluk echt in de rechterhelft. Door een hersenbloeding was bij haar de linkerhersenhelft beschadigd en kon ze een tijd verschillende functies, zoals lezen, schrijven, herinneringen, niet gebruiken. Ze was als een kind in het lichaam van een volwassen vrouw. Daardoor leefde ze meer in het hier en nu en voelde zich erg gelukkig.
Echt geluk zit in je rechter hersenhelft
Jill Bolte over haar hersenbloeding (video)

Dan heb je nog neurowetenschapper Pete A. Sanders jr. Hij denkt te weten dat het geluk op een speciale plek diep in de hersenen zit. Door bepaalde aanraking van je hoofd kun je dat gelukscentrum stimuleren en zo je gevoel van geluk vergroten. Hij noemt dit de “Joy Touch”.
Ontdek het gelukscentrum in je hersenen
De website van Pete Sanders

Categorie: Algemeen
trefwoorden: brein, hier-en-nu, joy_touch,
11th april 2011 door Gefeon Reageren uitgeschakeld