Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen
Onderdelen
U bent hier: Home Boekverslagen De geluksfactor (samenvatting van het boek)

De geluksfactor (samenvatting van het boek)

De Geluksfactor- hoe wordt je een geluksvogel?
Richard Wiseman
ISBN 90-290-7250-4

BEN JE EEN GELUKSVOGEL OF EEN PECHVOGEL?

Dr. Richard Wiseman wilde weten hoeveel mensen zichzelf als geluksvogel of pechvogel beschouwen. Hij legde twee stellingen aan mensen voor en vroeg in hoeverre deze 2 stellingen voor hen opgingen. Mensen konden aangeven op een schaal van 1 tot 7 of dit voor hen helemaal niet opging of heel erg wel opging.

1. Fortuinlijke mensen zijn mensen voor wie schijnbaar toevallige gebeurtenissen vrijwel altijd in hun voordeel uitpakken. Ze lijken vaker dan gemiddeld te winnen bij verlotingen en loterijen, ze komen vaak zomaar mensen tegen die hen op die een of andere manier kunnen helpen, of het geluk speelt een belangrijke rol bij het verwezenlijken van hun ambities en doelstellingen.

Dit geldt helemaal niet of heel erg wel

1.......2.......3.......4.......5.......6.......7

2. Onfortuinlijke mensen zijn het tegendeel. Schijnbaar toevallige gebeurtenissen pakken vaak in hun nadeel uit. Ze lijken wel nooit iets in een wedstrijd te winnen, ze raken vaak betrokken bij ongelukken, die niet hun schuld zijn, ze zijn ongelukkig in de liefde, of maken veel tegenslag mee in hun carrière.

Dit geldt helemaal niet of heel erg wel

1.......2.......3.......4.......5.......6.......7

Op basis van de antwoorden kwam Wiseman tot de conclusie dat 50 % van de mensen zichzelf een geluksvogel vindt en dat 14 % zichzelf een echte pechvogel vindt. De rest zit er zo’n beetje tussenin.

Je geluksscore.
Wil je zelf kijken tot welke groep je hoort, bereken dan je geluksscore. Het cijfer dat je geeft bij de beschrijving 2 (onfortuinlijk) trek je af van het cijfer dat je gaf bij de beschrijving 1( fortuinlijk). Bij een score 3 of hoger kun je jezelf beschouwen als iemand die zichzelf fortuinlijk vindt. Is je score -3 of lager dan vind je jezelf een echte pechvogel. De overige scores gelden als neutraal.

Hebben geluksvogels bepaalde vermogens die anderen niet hebben?
Richard Wiseman vroeg zich af welke oorzaken tot dit verschil zou kunnen leiden. Zijn geluksvogels misschien paranormaal begaafd of intelligenter? Met enkele tests en experimentern zocht hij naar antwoord op deze vragen.

Zijn geluksvogels paranormaal begaafd?
Met een experiment probeerde Wiseman te achterhalen of fortuinlijke mensen misschien paranormaal begaafd zouden zijn, of ze bijvoorbeeld in een loterij meer kans hadden de winnende getallen te raden en dus te winnen. Dit bleek niet het geval. Onder de groep fortuinlijken en onfortuinlijken waren winst en verlies ongeveer gelijk. Paranormale begaafdheid kon worden uitgsloten als geluksfactor.

Zijn geluksvogels intelligenter?
De intellligentiescores van de personen in de groepen fortuinlijk, onfortuinlijk en neutraal waren ongeveer gelijk verdeeld. Ook intelligentie is geen geluksfactor.

Tevreden met het leven!
Geluksvogels zijn dus niet intelligenter of begaafder dan pechvogels. Wel werd duidelijk dat geluksvogels beduidend tevredener zijn over hun leven. Dat kwam naar voren uit de scores op een tevredenheidsvragenlijst. Geluksvogels zijn tevredener over de kwaliteit van hun leven, hun gezinsleven, hun financiele situatie, hun carrière en gezondheid.

De big five persoonlijkheidstest.
Voor verder onderzoek nam Wiseman bij de mensen die aan zijn onderzoek meededen ook een veelgebruikte persoonlijkheidstest af: de big five. (Zie kader links)

Hieruit bleek dat er geen verschil was tussen geluksvogels en pechvogels op de onderdelen discipline en altruïsme. Op de onderdelen extraversie, open staan voor nieuwe dingen en neuroticisme zijn er wel verschillen. Geluksvogels zijn meer extravert en in voor iets nieuws en meer ontspannen (minder gestresst)..

4 HOOFDGEBIEDEN EN 12 SUBGEBIEDEN
waarop geluksvogels anders denken en doen.

 1. Gekuksvogels maken makkelijker contact.
  Ze staan er meer open voor en trekken makkellijk andere mensen aan.
  Ze zijn ontspannen in contact met anderen.
 2. Geluksvogels vertrouwen op hun intuitie
  en doen dingen die de intuitie versterken.
 3. Gelukvogels verwachten geluk:
  Ze gaan aan het werk met de verwachting dat ze zullen slagen.
  Ze zijn doelgericht en gemotiveerd.
 4. Gelukvogels gaan anders om met tegenslag;
  Ze weten zichzelf af te leiden van negatieve gedachten, stellen hun plan bij,
  zien in elk nadeel ook een voordeel en denken dat het nog slechter had gekund,
  dat ze er dus eigenlijk weer goed van afgekomen zijn.


Om meer geluk aan te trekken is het goed om te leren hoe je de vier hoofdprincipes en de twaalf subprincipes in je leven kunt toepassen.
In het boek staan diverse vragen waarmee je erachter kunt komen van welke principes jezelf meer of minder gebruikt maakt. Vervolgens kun je de principes waar je zwak scoort gaan versterken. Hiertoe staan tips en oefeningen in het boek. Deze tips zijn niet erg diepgravend uitgewerkt en lijken soms makkelijker toe te passen dan het is. Je kunt ze wel beschouwen als goede richtingaanwijzer. Uiteraard kun je, als de oefeningen van Richard Wiseman voor jou niet voldoen, zelf andere manieren zoeken om een bepaald principe te versterken.

AANBEVELINGEN
Voor wie zijn of haar geluk wil vergroten zijn er volgens Richard Wiseman twee belangrijke dingen om mee te beginnen.

 1. Schrijf een verklaring:
  Neem jezelf vast voor om je geluk te bevorderen en erop te vertrouwen dat je er recht op hebt.
 2. Houd een maand lang een dagboek bij waarin je noteert welke gelukkige toevalligheden je die dag zijn overkomen. Je moet hierbij niet enkel denken aan de erg opvallende dingen, maar vooral ook aan de alledaagse dingen, waarin het die dag meezit. Door dit te doen stel je jezelf meer open voor de meevallers en raken de tegenvallers meer op de achtergrond.

Daarna is het een kwestie om van oefenen om de geluksprincipes waar je zwak in bent te versterken.

De Big 5

In deze test worden vijf belangrijke karaktertrekken van mensen gemeten.

Extraversie, Hoe sociaal ben je? Houdt je van gezelligheid? Mensen met een hoge score op extraversie zijn meestal actiever en spraakzaam, houden van avontuur en zijn opgewekt en optimistisch van aard. Mensen die laag scoren worden introvert genoemd.

Altruïsme (vriendelijkheid). Altruïstische mensen zijn hulpvaardig, bescheiden, vriendelijk en geneigd tot samenwerken en kunnen zich goed verplaatsen in de ander. Ze zijn van nature begaan met het welzijn van anderen. Mensen die laag scoren staan over het algemeen minder open voor de belangen en wensen van anderen. Ze zijn meer gericht op competitie als op samenwerking en zijn geneigd tot harder te oordelen over anderen.

Open staan voor nieuwe dingen. Mensen die hier hoog scoren zijn avontuurlijk en fantasievol. Ze zijn nieuwsgierig en staan open voor nieuwe ideeën. Ze zijn minder conventioneel en houden minder vast aan de gewoonte en tradities dan de mensen die hierop laag scoren

Discipline. De consciëntieuze mens is betrouwbaar en kan ambitieus zijn. Hij gaat doelgericht en goed georganiseerd te werk. Degenen die laag scoren zijn minder streng voor zichzelf en kunnen beter accepteren dat niet altijd volgens plan gaat.

Neuroticisme (emotionele instabiliteit) Neurotische mensen maken zich meer zorgen, zijn vaker onzeker en nerveus dan hun tegenpool die meer ontspannen is en makkelijker  tevreden over zichzelf.