Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen
Onderdelen
U bent hier: Home Boekverslagen De maakbaarheid van het geluk (samenvatting van het boek)

De maakbaarheid van het geluk (samenvatting van het boek)

De Maakbaarheid van het Geluk -Een wetenschappelijke benadering voor een gelukkig leven.
Sonja Lyubomirsky
ISBN: 978-90-6305-279-9

Hoe word je echt en blijvend gelukkig?

Gelukswetenschapper Sonja Lyubomirsky wil met haar boek mensen leren inzien dat ze hun levensgeluk voor een groot deel zelf in de hand hebben, dat ze dingen kunnen ondernemen om hun geluk te bevorderen.
Mensen moeten daarvoor afstand nemen van hun aannames over wat hen gelukkiger maakt en gebruik gaan maken van de beproefde methoden die in het boek gepresenteerd worden. Het boek biedt de neerslag van wat gelukwetenschappers de laatste decenia hebben ontdekt en deze kennis is de basis voor het gelukbevorderende trainingsprogramma dat wordt aangeboden. Alleen wat getoetst is door wetenschappelijk onderzoek heeft een plaats in het boek gekregen. Hieronder volgt een samenvatting van het eerste deel van het boek. Informatie over de 12 geluksbevorderende strategieën uit het tweede deel staan ergens anders op deze website.

”De wetenschap is niet perfect, maar is betrouwbaarder dan de adviezen van een willekeurig individu op grond van de eigen beperkte levenservaring.“ stelt Lyubomirsky. 
Sommige van de gepresenteerde strategieën lijken cliché, maar uit het onderzoekt blijkt dat afgezaagde waarheden zoals: ”Tel je zegeningen!”;  daadwerkelijk bijdragen aan geluk. Het klinkt misschien oppervlakkig; het krijgt echter betekenis als je je inzet om het toe te passen.

Kan een mens gelukkiger worden en is dat nieuwe geluk houdbaar?

Het onderzoek van Sonja Lyubomirsky richtte zich op de vraag hoe een mens echt en blijvend gelukkig wordt. Ze stelt dat mensen het geluk vaak op de verkeerde plaats zoeken. Ze richten zich op uiterlijke dingen en levensomstandigheden en kijken niet naar de ware bronnen van persoonlijk geluk en welzijn.

De veertigprocentsthese.

taartdiagram van geluksfactoren

Het basisniveau van ons geluk is genetisch bepaald. Erfelijke factoren bepalen voor ongeveer 50% je kans op geluk. Soms ben je gelukkiger dan je basisniveau en soms ongelukkiger, maar na verloop van tijd keer je steeds terug naar je basisniveau. Gunstige of ongunstige levensomstandigheden maken maar een klein verschil. Volgens Lyubomirsky wordt maar een tiende deel van je geluk bepaald door je levensomstandigheden. Gebleken is bv dat rijke mensen niet veel gelukkiger zijn dan arme mensen en mensen die ziek zijn zijn niet ongelukkiger dan gezonde mensen. De overige 40 % van je geluk heeft te maken met hoe je denkt en hoe je je gedraagt. Hierin ligt de ruimte om meer geluk voor jezelf te creëren.

Lyubomirsky heeft systematisch onderzocht wat het verschil is in gedachten- en gedragspatronen tussen gelukkige en ongelukkige mensen. Zie hiervoor het kader aan de linkerkant.

Op basis van haar ondervindingen heeft Lyubomirsky een geluksbevorderend oefenprogramma ontwikkeld dat mensen kunnen gebruiken om hun geluksniveau duurzaam boven het basisniveau uit te brengen. Wie gelukkiger wil worden moet daarin investeren. Je moet er voor werken net zoals voor ieder ander doel dat je wilt bereiken.
“Wie duurzaam gelukkiger wil worden dient zijn leven ingrijpend te veranderen. Dat vereist dagelijkse inzet en toewijding.”
"Geluk is een werkwoord, maar vergeet niet dat ‘werken aan je geluk’ de best betaalde baan is die je ooit zult krijgen."

Je inspannen om je geluk te vergroten levert meer op dan alleen je goed voelen. Er zijn talloze gunstige neveneffecten.
- Gelukkige mensen zijn socialer, energieker, vriendelijker, populairder.
- Gelukkige mensen hebben een grotere kans om te trouwen en getrouwd te blijven.
- Gelukkige mensen hebben  een groter socialer netwerk en meer sociale opvang als dat nodig is.
- Gelukkige mensen zijn flexibel en vindingrijk.
Ze kunnen beter leiding geven en onderhandelen; ze verdienen meer.
- Gelukkige mensen gaan flexibel om met tegenslag.
Ze hebben een sterker immuuntysteem, zijn lichamelijk gezonder en leven langer.

Een gelukkig mens ervaart niet alleen meer vreugde, tevredenheid, liefde, trots en respect, ook andere aspecten van het leven gaan erop vooruit. De hoeveelheid energie, betrokkenheid bij werk en bij andere mensen, de lichamelijke en geestelijke gezondheid nemen toe; evvenals zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.
“We gaan werkelijk geloven dat we waardige mensen zijn die respect verdienen.”

Bovendien word je er niet alleen zelf beter van, maar ook je partner, gezin, leefomgeving en de samleving.

Hoe gelukkig ben je en waarom?


Subjectief welzijn
Lyubormirsky definieert geluk als de ervaring van vreugde, tevredenheid en welzijn, gekoppeld aan een gevoel dat het leven goed, zinvol en de moeite waard is.

Eigenlijk hoeft geluk niet gedefinieerd te worden omdat we zelf goed aanvoelen wanneer we wel of niet gelukkig zijn. Geluk is vooral een subjectieve beleving. Er is geen objectieve maatstaf waarmee je geluk kunt meten. Wetenchappers gebruiken dan ook de term subjectief welzijn. De enige manier om daarover iets te weten te komen is door zelfrapportage.
Lyubomirski gebruikt vier vragen om de mate van subjectief welbevinden te meten, waarbij je een punt tussen 1 en 7 kunt geven op de twee uitersten die genoemd worden.

1. ik beschouw mezelf in het algemeen als:
een niet bijzonder gelukkig mens 1.....2......3.......4......5......6......7 een bijzonder gelukkig mens.

2. Vergeleken met mijn leeftijdsgenoten ben ik:
minder gelukkig 1.....2......3.......4......5......6......7 gelukkiger.

3.Sommige mensen zijn doorgaans heel gelukkig ze genieten van het leven wat er ook gebeurt en halen er alles uit. In welke mate gaat dit voor jou op?
helemaal niet 1......2.......3.......4.......5.......6.......7 helemaal wel.

4.Sommige mensen voelen zich meestal niet zo heel gelukkig ze zijn weliswaar niet depressief, maar niet zo gelukkig als ze zouden kunnen zijn. In welke mate geldt dit voor jou?
helemaal niet 1......2.......3.......4.......5.......6.......7 helemaal wel.

De score bereken je door de 4 getallen op te tellen en door vier te delen.

De gemiddelde score bij verschillende mensen loopt uiteen tussen 4,5 en 5,5. Studenten scoren over het algemeen wat lager dan werkende volwassenen en oudere mensen. Wie op de test lager scoort dan een 4 wordt aangeraden ook de depressietiest te doen. Mensen die depressief zijn krijgen het advies proffessionele hulp te zoeken. Zij kunnen ook baat hebben bij de 12 strategieën, maar moeten voordat ze daarmee beginnen het speciale hoofdstuk over depressie lezen.

Mythen over geluk.
Er bestaan enkele ingesleten algemene aannames over geluk, die echter door de wetenschap niet bevestigd worden.

1. Geluk is te vinden.
Geluk is buiten je bereik totdat een of andere gebeurtenis ervoor zorgt dat het naar je toe komt. Zoals je bijvoorbeeld de loterij kunt winnen. Het is toeval en je moet geluk hebben.

2. Geluk is afhankelijk van omstandigheden.
Veel mensen denken dat hun geluk afhangt van hun levensomstandigheden, waar ze geboren zijn, of ze een goede baan hebben, een goede gezondheid, enzovoorts.

3. Je bent gelukkig of je bent het niet.
Je hebt het bij je geboorte meegekregen. Eri is niets aan ge veranderen.

Deze 3 opvattingen gaan ervan uit dat geluk iets is wat je overkomt van buitenaf, dat je er geen grip op hebt en dat je niets kunt doen om je geluk een handje te helpen. Je moet maar afwachten of het je ooit overkomt. Maar zegt Lyubomirsky:
“Als je vandaag niet gelukkig bent, zul je het morgen ook niet zijn, tenzij je zelf iets gaaat ondernemen.”

Je kunt zelf je geluk ter hand nemen en vergroten. Je kunt je genetische programmerig te boven komen, want naast aanleg en genetische factoren is er ruimte om door doelgerichte handelingen invloed uit te oefenen.

De beperkte invloed van omstandigheden.
De invloed van omstandigheden wordt overschat. Uit talloze studies komt naar voren dat de invloed van je levensomstandigheden, zoals je beroep, inkomen, waar je woont, of je ziek bent of gezond, veel minder invloed heeft op de mate van je geluk, als men gewoonlijk denkt. De materiële dingen waarvan we denken dat ze belangrijk zijn voor ons geluk, stellen bij nader inzien niet zo veel voor.

Rijkdom.

Het inkomen van Amerikanen is in vergelijking met 1940 meer dan verdubbeld. Hun huizen zijn 2 x zo groot geworden en ze kunnen zich alllerlei luxe-artikelen veroorloven.Toch is hun geluksniveau niet gestegen (het is zelfs licht gedaald). Rijkdom draagt dus niet veel bij aan gelukkig voelen. Over het algemeen scoren rijke menen iets hoger op de schaal van subjectief welzijn, maar ze besteden niet meer tijd aan dingen deze ze prettig vinden dan anderen met minder geld. Tegelijkertijd hebben rijke mensen meer kans om dagelijks angst of woede te voelen. Rijkdom ook lastig zijn. Bij een onderzoek onder zeer rijke mensen gaf enderde aan veel geld meer problemen oplevert dan het oplost. Wanneer je je geluk te veel laat afhangen van de spullen die je hebt loop je de kans om “slechts de bewaker van je bezittingen te worden.” (Frank Lloyd Wright 1867 - 1959) Jonge mensen voor wie geld verdienen hun belangrijkste levensdoel toen ze jong waren, blijken later vaak ongelukkiger dan mensen met minder materiële levensdoelen. Bovendien lijken ze meer kans te hebben om aan verschillende geestelijke stoornissen te leiden.

Schoonheid.

Ook schoonheid, wat voor velen een ideaal is, levert niet zo veel op voor geluk. Mensen die een kosmetische ingreep ondergingen waren kort daarna wel gelukkig, maar dat gevoel was ook snel weer weg. toen ze eenmaal gewend waren aan hun nieuwe uiterlijk. Mooi zijn op zich maakt niet gelukkig. Er is wel een verband tussen gelukkig voelen en je zelfbeeld. Gelukkige mensen hebben over het algemeen een positvieve kijk op alles in het leven, dus ook op hun uiterlijk, zelfs als anderen hen niet bijzonder aantrekkelijk vinden. Van denken dat je mooi bent krijgt je welbevinden een opkiker.

Hedonistische adaptatie.
Het wegebben van het geluksgevoel dat bijvoorbeeld je nieuwe baan, je nieuwe huis. je nieuwe partner, de prijs in de loterij enzovoorts, oplevert komt door hedonistsiche adaptatie. Je raakt gewend aan het nieuwe en je past je eraan aan. Al gauw ontstaan er niewe wensen. Deze aanpassing gebeurt niet alleen met prettige veranderingen, maar ook in het geval van onprettige veranderingen. Dat is de goede kant van hedonistische adaptatie. Wanneer mensen ziek worden of gehandicapt raken zorgt hun aanpassingsvermogen ervoor dat ze leren omgaan met hun ziekte en daar niet voor de rest van hun leven doodongelukkig door blijven.Ze passen zich aan aan het onvermijdelijke en kunnen net zo veel geluk ervaren als hun gezonde medemens.

Je kunt je overigens voornemen om als er een positieve verandering in je situatie is geweest (een nieuw huis, een huwelijk) om dat te blijven waarderen door er bewust regelmatig bij stil te staan. De getrouwde man die zijn vreugde over zijn huwelijk in stand hield door de relatie niet als vanzelfsprekend te gaan beschouwen en dat te bevestigen door attenties voor zjn vrouw is daar een voorbeeld van. Sonja Lyubumirski zelf blijft haar verhuizing naar een andere omgeving waarderen door doelbewust dagelijks een wandeling te maken en haar geluk en dankkbaarheid uit te spreken.

Genetische aanleg.
De bewijzen dat er een genetische aanleg voor geluk is komen onder meer uit:

Tweelingonderzoek.

De levens van ééneiige tweelingen die bij de geoorte werden gescheiden blijken later in hun leven zeer veel overeenkomsten te vertonen. Zij blijken ook op hetzelfde geluksniveau te zitten.

Genenonderzoek.

Het depressiegen 5-HTTLPR Er is een gen gevonden dat in verband staat met de vatbaarheid voor depressies. Mensen die een bepaalde variant van dit gen hebben maken meer kans om als gevolg van stress en trauma in een depressie te schieten.

Hersenonderzoek.

Dr. Richard Davidson vond een gebied in de hersenen dat in verband staat met positieve emoties. (linkerhelft van de prefrontale cortex). Ook deze ontdekking leidt tot de veronderstelling dat geluk, het vermogen om gelukkig te zijn, aangeboren is.

Algemeen wordt aangenomen dat de genetisch aanleg voor 50% bepaalt hoe gelukkig een mens is. Lyubormirsky stelt dat hoewel je je aanleg voor geluk niet kunt veranderen, deze aanleg niet allesbepalend is. Er is veertig procent ruimte om door doelgerichte actie je geluksniveau op te vijzelen. Lyubormirsky raadt mensen aan om wanneer ze ontevreden zijn met dingen in hun leven zoals werk, vrienden, huwelijk, salaris of uiterlijk daar niet te veel aandacht aan te besteden, als ze duurzaam gelukkiger willen worden. Het is beter dergelijke dingen niet als een obstakel voor geluk te zien. Een ongelukkig mens kan gelukkiger worden door de gewoonten en gedrag van gelukkige mensen over te nemen.

"Oprecht gelukkige mensen blijken controle uit te oefenen over hun gedachten en gevoelens en op zoek te gaan naar nieuwe inzichten."

Welke geluksstrategieën passen bij je interesses, waarden en behoeften?

Mensen zoeken op verschillende manieren en met verschillende middelen het geluk en ontwikkelen aldus verschillende levenswijzen (Aristoteles)

Er is niet één magische strategie die iedereen gelukkiger maakt. Iedereen heeft verschillende behoeften, interesses, waarden, mogelijkheden en neigingen. Je moet dus en strategie kiezen die daarbij past. Je moet een pad kiezen dat past bij je doel, middelen en manier van leven. Die keuze is deels zelfs een kwestie van intuïtie.

Drie manieren om een passende strategie te kiezen.

 1. Uitgaan van de oorzaken van je onbehagen. ( waardoor ben je ongelukkig?)
 2. Uitgaan van je sterke punten
 3. Uitgaan van je levensstijl

Op basis van deze drie invalshoeken heeft Lyubomirsky een test opgenomen in het boek. De vragen van de test betreffen je inschatting van hoe de 12 geluksactiviteiten bij je passen. Doe je ze van nature, zou het plezier opleveren om het te doen, doe je ze uit overtuiging, schuldgevoel of omdat iemand of omstandigheden je ertoe dwingen? De uitslag van die test zou een goede indicatie geven van welke van de 12 voorgestelde geluksactiviteiten het beste bij je passen.

De vier meest passende activiteiten vormen het begin. Je moet er een beetje mee experimenteren. Soms werkt iets niet direct en moet je er wat langer mee doorgaan. In een ander geval, als het echt niet werkt, kun je beter een andere strategie kiezen. Je kunt ook verschillende activiteiten combineren. Daarvoor is een overzicht opgenomen van mogelijk goede combinaties.

De geheimen van duurzaam geluk.

Het is niet zo moeilijk om de geluksstrategieën voor korte tijd toe te passen. Om duurzaam gelukkiger te worden zijn er vijf belangrijke sleutels die bijdragen aan het met succes toepassen van de geluksactiviteiten.

Vijf keer hoe voor houdbaar geluk.

Positieve emotie
Veel mensen menen dat alledaagse korte momenten van positieve emotie niet zo belangrijk zijn voor hun geluk. Ze hechten meer belang aan grote ingrijpende gebeurtenissen, zoals een huwelijk of verhuizing. Dit zijn dagen die je leven markeren. Een korte positieve ervaring lijkt in vergelijking daarmee onbeduidend. Toch moet je de positieve emoties die je op een gewone dag ervaart niet onderschatten. Ze bieden een moment van ontspanning en bevorderen positief denken. Ze kunnen helpen een spiraal van negatieve gedachten te doorbreken. Positieve emoties ondersteunen de gezondheid van hart en bloedvaten. Volgens de Amerikaanse hoogleraar en onderzoeker Barbara Frederickson hebben positieve emoties ook belangrijke gevolgen voor het denkvermogen. Je wordt creatiever en slimmer Er is alle reden om bewust ruimte maken voor plezier in je leven. Positieve emoties geven je een oppepper die kan leiden tot nog meer positieve ervaringen. Je kunt een stroom positieve ervaringen creëren, waardoor je levenskwaliteit enorm toeneemt. Er is wel verschil tussen het effect van de zogenaamde ‘zondige’ pleziertjes en het plezier dat het gevolg is van het toepassen van een geluksbevorderende strategie. In het laatste geval is het effect duurzamer omdat je het zelf gecreëerd hebt door je eigen inspanningen. Naast geluk geeft dat ook een gevoel van bekwaamheid.

Optimale timing en variëteit
Als je enkele geluksstrategieën hebt uitgekozen is het van belang om deze toe te passen op het juiste moment en in de juiste proporties. Wie een strategie wil toepassen moet uitzoeken hoe het voor hem of haar het beste werkt. Soms werkt iets beter als je het maar eenmaal per week doet en niet elke dag. Ook variatie in de toepassing kan belangrijk zijn, zodat het geen gedachteloos automatisme wordt. “Zie het vinden van geluk als een avontuur, vol uitdagingen, ontwikkelingen en omwegen. Werk aan een paar geluksactiviteiten tegelijkertijd. Als er dan één niet zo lekker koopt, kun je genoegen scheppen in een andere. “

Sociale steun
Wanneer de mensen in je omgeving je voornemen om gelukkiger worden steunen, heb je meer kans van slagen. Ze kunnen je helpen gemotiveerd te blijven, je aanmoedigen en indien nodig troosten of fungeren als praatpaal. Voor sociale steun hoef je niet altijd bij bekenden te zijn. Je kunt ook op zoek gaan naar gelijkgestemden, mensen die hetzelfde doel hebben. Zoek een praatgroep of meld je aan op een internetforum bijvoorbeeld.

Motivatie, inspanning en engagement
Als je je ten doel hebt gesteld om gelukkiger te worden dan moet je hetzelfde te werk gaan als bij andere dingen die je wilt leren. Het vraagt om georganiseerde inspanning en inzet. - Kies een programma, - Leer wat je moet doen, - Zet je wekelijks of zelfs dagelijks in - Blijf je inzetten. Voldoende motivatie is nodig om het vol te kunnen houden. Het is onvermijdelijk dat je motivatie en inzet op bepaalde momenten wegzakt. Je kunt je motivatie opkrikken door nog eens op een rijtje te zetten waarom je met het geluksprogramma bent begonnen en waarom je gelukkiger wilt zijn. Het kan goed zijn op een dergelijk moment de verandering in je strategie aan te brengen.

Gewoonte
Het aan- of afleren van nieuwe gewoonten is niet gemakkelijk, maar ook niet zo moeilijk als vaak wordt gedacht. Vooral in het begin moet je je erg inspannen, maar geleidelijk aan wordt het gemakkelijker om geluk te ervaren.

Tot slot:

Lyubormirsky werd er tijdens het schrijven van haar boek zelf door geïnspireerd. Ze ging de strategieën waarvan ze op wetenschappelijk niveau wist dat ze werkten ook zelf toepassen. Ze was aangenaam verrast door het effect dat ze hadden en hoe het haar leven veranderde.

Verschil tussen gelukkige en ongelukkige mensen
 1. Gelukkige mensen wijden een groot deel van hun tijd aan familie en vrienden.
 2. Ze koesteren hun relaties en genieten ervan.
 3. Gelukkige mensen vinden het niet moeilijk hun dankbaarheid te uiten voor alles wat ze hebben.
 4. Ze zijn vaak de eersten die collega’s of voorbijgangers de helpende hand bieden.
 5. Gelukkige mensen zijn optimistisch over de toekomst.
 6. Gelukkige mensen genieten van de geneugten van het leven en proberen te leven in het nu.
 7. Ze doen wekelijks aan lichamelijke oefening, soms dagelijks.
 8. Zij wijden zich serieus aan hun levensdoelen.
 9. Gelukkige mensen weten hun evenwicht te bewaren in moeilijke situaties.