Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen
Onderdelen
U bent hier: Home Boekverslagen The Secret (samenvatting van het boek)

The Secret (samenvatting van het boek)

The Secret - Het geheim van voorspoed en geluk.
Rhonda Byrne
ISBN 978-90-215-1103-0

De Secret - Vraag - Geloof -  Ontvang

In de film en het boek "The Secret" presenteert Rhonda Byrne “het geheim van voorspoed en geluk”. Een mens kan alles krijgen, wat hij maar wenst, als hij de “Wet van Aantrekking” toepast. Als gevolg van deze wet creëert een mens zijn leven al naargelang de aard en kwaliteit van zijn gedachten en gevoelens. Deze geheime wet geeft je alles wat je begeert: geluk, gezondheid en rijkdom. Je kunt alles hebben, doen of zijn wat je maar wilt. Je moet je erop toeleggen alleen te denken aan wat je wilt, en niet aan wat je niet wilt. Negatieve gedachten en emoties blokkeren het goede dat uit het universum naar je toe wil komen. Alles wat in jouw leven niet is zoals je het zou willen is daar gekomen omdat je het op een bepaalde manier toch gewild hebt. Jouw onbewuste gedachten hebben de trillingen gecreëerd en vervolgens de werkelijkheid aangetrokken die jij in je onbwuste hebt gewenst.

Het boek is eigenlijk een (ingekort) transcript van de film. Er staan veel citaten in die aan elkaar worden verbonden door kort commentaar. Onder de personen die aan het boek en de film meewerkten en die “de grote levende meesters” worden genoemd zijn vooral mensen die bekend zijn om hun werk op het gebied van  succes, motivatie, positief denken, benutten van je potentieel etc.

DE ONTHULLING VAN HET GEHEIM - DE WET VAN AANTREKKING.
In het eerste hoofdstuk wordt verteld dat grote meesters uit het verleden het geheim kenden. Deze meesters zijn degenen die ons hebben verteld dat de wet van de aantrekkingskracht de dominante wet van het heelal is. William Shakespeare, William Blake, Ludwig van Beethoven, Leonardo de Vinci. Zij getuigen volgens het boek door hun gedichten, muziek en schilderijen van de wet. Grote denkers als Socrates, Plato, Pythagoras, Francis Bacon, Goethe en Victor Hugo deelden de wet mee in hun werken en hun leer. Oude religies hebben het geheim geopenbaard in hun geschriften en verhalen. Ook mensen die rijkdom in hun leven hebben gebracht maakten bewust of onbewust gebruik van het geheim. Ze hadden de juiste gedachten aan rijkdom en overvloed en banden elke gedachte die daarmee in strijd is uit.

De wet van aantrekking
Volgens het boek volgen er twee dingen uit deze wet.

a) "Het gelijke trekt het gelijke aan.”oftewel "gelijke gedachten trekken gelijke gedachten aan.” Je gedachten zijn als een magneet. Uitgezonden gedachten hebben een bepaalde frequentie en trekken  gedachten met dezelfde frequentie aan.

b) “Gedachten worden dingen.” Wat en hoe je denkt geeft je leven vorm. Waar je het meest aan denkt zal in je leven verschijnen. Denk je aan negatieve dingen zoals ongeluk of armoede, dan trek je dat aan. Denk je aan rijkdom en succes dan zul je rijk en succesvol worden. Denken aan wat je niet wilt trekt aan wat je niet wilt. Denk daarom aan wat je wel wilt.

De kracht van je gedachten.
We denken bijna altijd, zonder dat we dat ons bewust zijn. Als gevolg van de wet van aantrekking hebben gedachten veel invloed op je leven.

Word je bewust van je gedachten.
“Je huidige leven is de weerslag van je eerdere gedachen. Daaronder vallen alle mooie dingen, en alle dingen die je minder geslaagd vindt. Omdat je datgene aantrekt waar je het meest aan denkt kun je zo zien wat je overheersende gedachten op alle levensterreinen zijn. Wil je je leven veranderen dan moet je de manier waarop je denkt veranderen.

Verander je denken.
Je kunt nu meteen beginnen met anders te denken. Je kunt zelf bepalen welke gedachten je denkt. Word je bewust van je gedachten. Vervang negatieve gedachten door goede gedachten. Aangeraden wordt je geest door meditatie tot rust te brengen.

 • Om je bewust te worden van je gedachten kun je de intentie verklaren: "Ik ben meester over mijn gedachten.” Herhaal dit regelmatig, mediteer erover. Als je aan deze intentie vasthoudt zorgt de aantrekkingswet dat je hem realiseert.
 • “Slechts drie tot tien minuten mediteren per dag kan al ongelooflijk effectief zijn om je gedachten onder controle te brengen.”


UITLEG VAN HET GEHEIM.
De wet van aantrekking is een natuurwet. Hij werkt altijd, of je je er bewust van bent of niet en ongeacht of je deze wet gelooft of begrijpt. Je kunt geloven dat het leven een loterij is waarin je, op elk moment, slechte dingen kunnen overkomen; of je kunt geloven dat het aan jezelf is wat je ervaart.

Niemand zal opzettelijk iets ongewilds aantrekken, maar:
“Als mensen geloven dat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaaats kunnen zin en ze hun externe omstanigheden niet kunnen beïnvloeden dan is het mogelijk dat die gevoelens van angst, isolement en machtelooosheid hen op de lange duur naar de verkeerde plaats op het verkeerde moment toetrekken.“ (zoals bv een plaats van een ramp)

Je gevoelens als hulpmiddel.
“Het is onmogelijk om je goed te voelen en tegelijkertijd negatieve gedachten te hebben.” Volgens het boek vertellen je gevoelens wat de kwaliteit van je gedachten is. Het is een signaal dat terugkaatst vanuit het universum met dezelfde frequentie als je gedachten. Voel je je goed dan heb je goede gedachten. Als je je slecht voelt heb je de verkeerde gedachten. Dat kun je zien als een waarschuwing om je denken te veranderen “anders worden negatieve gedachten werkelijkheid.” Je blokkeert door slechte gedachten het goede dat naar je toe stroomt.

Word je bewust van je gevoelens. 
Het is niet mogelijk om je van elke gedachte bewust te zijn. Gebruik je gevoelens als hulpmiddel. Je gevoelens zeggen je razendsnel wat je eigenlijk denkt. Daarom moet je je bewust worden van hoe je je voelt. Je kunt onmogelijk goede gedachten hebben als je je tegelijkertijd slecht voelt. Dat zou in strijd zijn met de wet, want je gedachten veroorzaken je gevoelens.

Verander hoe je je voelt.
Het is belangrijk dat je je goed voelt. Als je je goed voelt trek je meer dingen aan waardoor je je goed voelt. Je kunt neerslachtige gevoelens in een oogwenk te boven komen, door je gedachten op iets anders te richten. Door naar mooie muziek te luisteren bijvoorbeeld of je gedachten te richten op iets moois: een herinnering, een dierbare, de natuur. Dit wordt het toepassen van stemmingsschakelaars genoemd. “Zo vergt het maar een paar minuten om op een andere frequentie over te schakelen.”

 • Je kunt je gevoelens opbeuren door je ogen te sluiten, je te concentreren op je innerlijke gevoelens en 1 minuut lang te glimlachten.
 • Maak een lijst van zg. stemmingswisselaars. Zet daarop alles wat je helpt je goed te voelen. Indien nodig kies dan iets van die lijst om je frequentie in een oogwenk te veranderen.


De kracht van liefde.
Het gevoel van liefde is de hoogste frequentie. Door liefde te voelen versterk je de aantrekkingskracht. Daarom wordt de wet van aantrekking ook wel de wet van liefde genoemd.
“Denken doordrenkt van liefde wordt onoverwinnelijk” (Charles Haanel)

TOEPASSING VAN HET GEHEIM.
De werking van de wet van aantrekking wordt vergeleken met de lamp van Alladin. Het universum, je hogere zelf of je beschermengel gedraagt zich als de geest in de lamp en zegt: " Uw wens is mijn bevel." De "geest" volgt alles wat je denkt, zegt en doet en beschouwt dit als jouw wens. De "geest" zorgt ervoor dat het universum jouw wensen gaat vervullen.

Dit creatieve proces werkt volgens drie stappen.

 1. Vraag. Geef duidelijk aan wat je wilt, wat je verlangen is. Je frequentie moet eenduidig zijn, niet tegenstrijdig. Je hoeft je vraag niet te herhalen. Het is hetzelfde als een bestellling plaatsen uit een catalogus. Je hoeft maar één keer te bestellen. Het is wel belangrijk om precies te weten wat je wilt.
 2. Geloof. Geloof in de wereld van het onzichtbare. Geloof dat als je iets wilt dat je wens wordt vervuld, dat wat je wenst jou toebehoort. Je kunt beginnen met te doen alsof. Je moet vragen, spreken en denken alsof je het nu ontvangt. Je moet de gevoelsfrequentie uitzenden dat je het al ontvangen hebt.
 3. Ontvang. Zorg ervoor dat je het gevoel hebt dat je het al ontvangen hebt. Als je gelooft dat je het al ontvangen hebt dan zul je ontvangen. Je hoeft je alleen maar goed te voelen om te ontvangen. Je moet je niet afvragen hoe het universum jouw wens gaat vervullen, want dat zorgt voor de frequentie van een gebrek aan vertrouwen, dat je het nog niet echt gelooft.


De rol van  je handelen
.
Als je handelen past bij wat het universum probeert te brengen dan voelt dat vreugdevol aan. Handelen wordt vaak gezien als werk. Geïnspireerd handelen is echter moeiteloos. Geïnspireerd handelen is een wijze van ontvangen. Je handelt niet om te bewerkstelligen maar om te ontvangen. Dit gaat vanzelf en voelt geweldig omdat je op de juiste frequentie zit. Je deint me op de stroom van het universum en het leven.

Een voorbeeld : het geheim van je lichaam.
Overgewicht – enige opmerkingen vooraf.

 1. Je bent geobsedeerd door afvallen, daarom moet je volgens de aantrekkingswet steeds meer afvallen.
 2. Je overgewicht is gecreëerd door je gedachten eraan. Onbewust heb je “dikke gedachten” gedacht. Eten is niet verantwoordelijk voor gewichtstoename. Het is de gedachte dat eten verantwoodelijk is voor gewichtstoename die het overgewicht heeft veroorzaakt.Je kunt alleen dik worden van eten als je denkt dat eten dik maakt. Kijk maar naar iemand die steeds zegt : ik kan eten wat ik wil en ben toch altijd precies op gewicht.

Hoe trek je je volmaakte gewicht aan door het creatieve proces vraag-geloof-ontvang?

Vraag: Bepaal voor jezelf je ideale gewicht. Maak in je geest een beeld van hoe je eruiztiet bij dat gewicht Zoek als hulpmiddel bij deze visualisatie foto’s van een lichaam zoals je dat zou willen hebben en kijk daar vaak naar.

Geloof: geloof dat je je ideale gewciht al hebt. Beeld je dit in, wend het voor, doe alsof.
Weeg jezelf niet meer of plak een stikker met je ideale gewicht op het venster van de weegschaal, zodat die steeds je ideale gewicht aangeeft als je erop gaat staan. Kijk bewust naar mensen die aan je ideaalbeeld voldoen en prijs hen in jezelf. Door hen te bewonderen roep je voor jezelf hetzelfde op. Kiijk niet naar dikke mensen. Als je dikke mensen ziet roep dan je ideaalbeeld in jezelf op en voel dat.

Ontvang: Voel je goed over jezelf. Laat je deprimerende gevoelens over je lichaam los. Prijs en zegen elke vierkante centimeter van je lichaan. Denk aan alle volmaakte aspecten van jezelf. Als je je goed voelt over jezelf zit je op de juiste frequentie en kan een goed resultaat niet uitblijven.

Extra tip: Eet bewust, concentreer je op de ervaring van het kauwen, beleef de sensatie van het eten, de smaak, het kauwen het doorslikken. Houd je aandacht bij het eten, laat je niet door je gedachten afleiden.

KRACHTIGE PROCESSEN.
De juiste toepassing van het geheim kun je versterken door gebruik te maken van bepaalde krachtige processen.

VERWACHTING
Verwacht en vertrouw erop dat je je wensen vervult.

Een testje om de kracht van verwachting aan te tonen: Denk eens heel sterk aan iemand; zeker weten dat iemand anders over deze persoon begint te praten.

DANKBAARHEID
Door te doen alsof je al ontvangen hebt kun je een gevoel van dankbaarheid oproepen. Dit gevoel werkt als een krachtige magneet.

Het is een goed idee om je dag te beginnen met gedachten en gevoelens van dankbaarheid. Bedank voor al het goede in je leven en je zult zien dat steeds meer goeds naar je toe komt.

VISUALISEREN
Gebruik je voorstellingsvermogen. Zorg dat je het beeld van wat je wilt duidelijk voor ogen hebt. Stel je voor hoe het er uit ziet als je wens vervuld is. Stel je voor hoe je je dan voelt.

Het geheim toepassen op elk levensgebied.
Je kunt het creatieve proces van vraag-geloof-ontvang op ieder gewenst levensgebied toepassen. In het boek volgt een bespreking van hoe het geheim werkt op o.a  de gebieden geld, relaties en gezondheid. Bij elk onderwerp worden enkele tips of aanwijzingen gegeven. Deze tips leveren niet echt een praktische leidraad op. Er wordt vooral veel herhaald dat het gaat om de juiste gedachten en het goede gevoel. De manier waarop je dat bereikt wordt niet uitgewerkt.

HET GEHEIM VAN GELD.
Mensen die onvoldoende geld hebben blokkeren de geldstroom naar hen toe door hun eigen gedachten. Al het geld dat je nodig hebt bestaat al in het domein van het onzichtbare. De kortste weg naar alles wat je wilt, meer geld en geluk, is nu gelukkig zijn, je nu gelukkig voelen. Straal gevoelens van geluk en vreugde uit naar het universum, daardoor zul je alle dingen die je vreugde en geluk brengen naar je toe trekken. Je  hoeft niet te weten hoe dat geld naar je toe gaat komen, je hoeft allen maar te geloven dat je zult ontvangen.

 • Denk niet in termen van tekort maar van overvloed.
 • Gebruik technieken als affirmeren en visualiseren om je voor te stellen hoe je leven is als je rijk bent.
 • Zorg dat je je negatieve overtuigingen over geld kwijtraakt door ze te vervangen door positieve overtuigingen.
 • Geef geld om geld te ontvangen. Want als je denkt dat je niet genoeg geld hebt om weg te geven stuur je de frequentie van schaarste en zal geld voor jou schaars zijn.

HET GEHEIM VAN RELATIES.
Voor wie een liefdevolle relatie in zijn leven wil aantrekken is het belangrijk dat ook het handelen in overeenstemming is met het verlangen. Handelingen worden vooraf gegaan door (soms onbewuste) gedachten. Zijn je handelingen tegengesteld aan de wens een parner in je leven te hebben, dan zal die partner niet komen. Je doet eigenlijk nog niet genoeg alsof.

 • Werk aan jezelf.
 • Behandel jezelf zoals je wilt dat anderen je behandelen.
 • Zorg dat je je goed voelt over jezelf.
 • Richt je op wat je waardeert in je partner, niet op wat je niet aanstaat.

HET GEHEIM VAN GEZONDHEID.
Aan het placebo-effect kun je zien wat de invloed is van geloof en vertrouwen. Je kunt jezelf volmaakt gezond denken. Alle stress begint met een negatieve gedachte, die een steeds groter stroom negatieve gedachten oproept. Ziekte is de feedback van het lichaam die zegt dat we niet liefdevol en dankbaar genoeg zijn. Veel lachen kan ziekte genezen. Ziekte kan niet bestaan in een lichaam dat harmonieuze gedachten heeft. Ouder worden bestaat alleen in de geest.

 • Focus op volmaakte gezondheid.
 • Lachen trekt vreugde aan, doet negativiteit verdwijnen en leidt tot wonderbaarlijke genezingen.
 • Luister niet naar gesprekken over ziekte. Praat niet over ziekte.
 • Ouder worden bestaat slechts in onze geest.
 • Richt je op gezondheid en eeuwige jeugd.
 • Luister niet naar negatieve boodschappen over ziekte en ouderdom.


HET GEHEIM VAN DE WERELD.
Je kunt de wereld niet verbeteren door je op negatieve dingen te richten. In die zin is verzet tegen wantoestanden het versterken daarvan. Om het resultaat van de massale negatieve gedachten die wereldleed veroorzaken te keren moet je nieuwe gedachten het heelal insturen met een positieve strekking. Concentreer je bijvoorbeeld op vreugde voor iedereen. Je draagt bij aan de wereld door vreugde en welzijn uit te stralen, ondanks wat er om je heen gebeurt. Geloof niet in schaarste want het universum is overvloedig. Er is zelfs een oliemaatschappij die door het scheppen van het beeld van Belize als een succesvol olieproducend land in staat was binnen een jaar een rijke bron te vinden in dat land. Je kunt ervaren dat er van alles genoeg is voor iedereen, want er is een overvloedige onzichtbare bron die je met je gedachten kunt aanboren. Iedereen kan/moet dat voor zichzelf doen.

 • Verzet tegen iets dat je niet wenst, trekt het juist aan.
 • Laat je niet obsederen door de wereldproblemen, maar schenk aandacht en energie aan vertrouwen, liefde, overvloed, educatie en vrede.
 • Het leven hoort overvloedig te zijn.
 • Prijs en zegen alles in de wereld, dan zul je negativiteit en rampspoed doen verdwijnen en jezelf afstemmen op de hoogste frequentie: liefde.

 

HET GEHEIM VAN JOU.
In deze paragraaf licht Rhonda Byrne toe hoe de kennis van het geheim naadloos aansluit bij moderne wetenschappelijke theorieën. Ze verdiepte zich in de kwantumfysica en begreep de ingewikkelde boeken die ze daarover las helemaal omdat ze het wilde begrijpen.

Trilling en frequentie: Alles is energie en heeft een bepaalde frequentie. Ook een mens is energie en trilt op een frequentie. De frequentie van een mens wordt bepaald door wat hij denkt en doet. Als je iets wilt hebben moet de energie van je denken precies op het goede niveau zijn. Dan verander je de trillingen van de atomen van dat wat je wilt hebben en laat het naar je toe trillen. Door je denken kun je iets scheppen.
Het is belangrijk je goed bewust te zijn van de scheppende kracht van je gedachten. Wanneer je gedachten zijn beïnvloed door slechte ervaringen uit je verleden of worden beheerst door angst voor tekort zullen slechte ervaringen en tekorten ook voor de toekomst worden gecreëerd. Daarom wordt aanbevolen je te richten op het hier en nu; je hier en nu goed te voelen en gelukkig te zijn. Zorg ook dat je je niet gaat bezig houden met wedijver en concurrentie. Dit komt voort uit angst voor tekorten en zal alleen leiden tot nog meer tekorten. Houdt je alleen bezig met jezelf. Richt je alleen  op je eigen dromen en visioenen. Alleen wat je zelf creëert komt naar je toe, het wordt je niet gebracht door anderen. Jij bent degene die uit het oneindige veld van mogelijkheden, de universele energie, tapt wat je zelf wilt hebben.

Alles bestaat uit energie en de pure energie is de bron is  waaruit alles en iedereen uit ontstaat. We maken allemaal deel uit an dat éne energieveld, of de éne Opperste Geest, of het éne Bewustzijn, of de éne creatieve bron. We zijn allemaal één, spiritueel, God in een stoffelijk lichaam, vleesgeworden geest.

Het draait allemaal om bewustzijn. Je moet je bewust worden van de kracht van het bewustzijn en van de manier waarop je daar mee omgaat. Nogmaals: door onbewuste negatieve gedachten en gevoelens creëer je negatief ongwenst resultaat. Stel daar tegenover bewuste positieve gedachten en gevoelens en je kunt sturen op gewenst resultaat. Naarmate je hier bedrevener in wordt zal je inzicht in de Wet toenemen.

 • Je bent niet je verleden.
 • Alles is energie.
 • Je bent een spiritueel wezen.
 • Het universum komt voort uit het denken.
 • Ideeën staan tot je beschikking.
 • Alles is al in je bewustzijn, je moet het er alleen uithalen.
 • We zijn allen verbonden, we zijn allen één.
 • Bevrijd je van moeilijkheden uit je verleden.
 • Beschouw de manifestatie van je verlangens als een voldongen feit.
 • Je kracht ligt in je gedachte, dus wees je bewust van jezelf en richt je op het hier en nu.


HET GEHEIM VAN HET LEVEN.
Je kunt nu met een schone lei beginnen. Laat alles uit het verleden dat je niet van pas komt achter je. Wees nu gelukkig. Voel je nu goed. Je hebt de vrijheid om te kiezen. Laat elke gedachte aan beperking los en ben je bewust van onbegrensde mogelijkheden. Niets kan er bestaan zonder jou. Je bent de meester van het universum. Moge de vreugde met je zijn.

 • Je kunt het schoolbord van je leven beschrijven met wat je maar wil.
 • Het enige wat je moet doen, is je nu goed voelen.
 • Hoe meer je de kracht toepast, des te meer kracht zul je naar je toe trekken.


Tot slot volgt een hoofdstuk met korte levensbeschrijvingen van de ‘grote levende meesters’, de schrijvers en publicistem die aan de film hebben meegewerkt.
Je kunt deze lijst ook vinden op: http://thesecret.tv/teachers.html

Op dezelfde site kun je ook een lijst vinden van de grote leermeesters uit het verleden die volgens Rhonda Byrne het geheim toepasten:  http://thesecret.tv/past-greats.html

Kwantumfysica

Als wetenschappelijk bewijs voor de Wet van Aantrekking verwijst the Secret naar de kwantumfysica. Van kwantumfysicus Fred Alan Wolfe, vindt je o,.a het volgende ditaat

Fred Alan Wolf:

Voor deze zienswijze komt steeds meer steun uit de kwantumfysica. Die zegt namelijk dat je geen universum zonder geest kunt hebben, en dat de geest daadwerkelijk vorm geeft aan wat wordt waargenomen."

Welke zienswijze precies bedoeld wordt is niet duidelijk. Op zijn website valt te lezen dat Alan Wolf niet gelooft in de Wet van Aantrekking.

Wordt denken werkelijkheid?

De Wet van Aantrekking schijnt in te houden dat enkel het denken van bepaalde gedachten voldoende is om het onderwerp van je gedachten aan te trekken. Ik denk niet dat het universum zo werkt. Als je bepaalde dingen denkt heb je de neiging je te gedragen op een manier die bij deze gedachten past. Je past je gedrag aan. Er is geen magisch veld, of een magische geest die op jouw gedachten antwoordt door je wensen in vervulling te laten gaan, zoals de opvatting lijkt in de film (boek)."

Handelen om doelen te bereiken

" Het werkelijke grote geheim is niet de Wet van Aantrekking, maar dat zijn de acties van mensen die hun doelen bereiken. Overal waar ik succesvolle mensen ben tegengekomen zie ik dat de gelukkigste mensen diegenen zijn die plezier hebben in wat ze doen. De rijksten zijn zij die werken voor het welzijn van anderen. Om rijk en gelukkig te zijn kun je het beste doen wat je leuk vindt en dat doen voor het welzijn van anderen. Succes kan dan niet uitblijven, mits je de juiste actie onderneemt."

Antwoord op vragen aan Fred Alan Wolf